Ontdek BOB en BGA kwaliteitslabels

Het Europese Certificeringssysteem voor kwaliteit

In 1992 creëerde de Europese Unie kwaliteitslabels met geografische aanduidingen. Er zijn twee niveaus van erkenning: de Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) en de Beschermde Geografische Aanduiding (BGA).

Het doel van deze labels zijn de lokale productie ondersteunen, streekproducten beschermen tegen onrechtmatige toe-eigening van de naam of imitatie van de producten, consumenten informeren over de origine ervan en de kwaliteit promoten in Europa en de rest van de wereld.

Producten met een BOB en BGA zijn Europese landbouwproducten van topkwaliteit en het resultaat van een unieke combinatie van menselijke en geografische factoren die eigen zijn aan een specifiek gebied.

Het BOB-label (Beschermde Oorsprongsbenaming) is bestemd voor producten die afkomstig zijn van een bepaalde plaats, regio of land waarvan de kwaliteit en de eigenschappen hoofdzakelijk of uitsluitend gelinkt zijn aan dat specifiek geografisch gebied, met inbegrip van de natuurlijke (grondstoffen, omgevingskenmerken, ligging) en menselijke (traditionele en ambachtelijke productie) factoren. De volledige productie, verwerking en bereiding moeten plaatsvinden in dat geografisch afgebakend gebied, conform de strenge productieregels die vastliggen in het kwaliteitshandvest.

Het BGA-label (Beschermde Geografische Aanduiding) is eveneens bestemd voor producten die sterk verankerd zijn met hun omgeving, inclusief de uiterst strenge productieregels en controles, net zoals voor de producten met een BOB. Niettemin moet hier slechts één van de stappen van het productieproces, de verwerking of bereiding plaatsvinden in het geografisch gebied dat is vastgelegd in het kwaliteitshandvest.

Enkel producten die een sterke, traditionele en vastgelegde productie kunnen voorleggen, een onlosmakelijke link met de streek van origine kunnen aantonen, met respect voor de hoge kwaliteitsnormen die gecertificeerd worden door onafhankelijke controle-organismen van derde partijen, kunnen aanspraak maken op deze Europese erkenningen en ze nadien ook behouden.

Het Europese Certificeringssysteem voor kwaliteit

In 1992 creëerde de Europese Unie kwaliteitslabels met geografische aanduidingen. Er zijn twee niveaus van erkenning: de Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) en de Beschermde Geografische Aanduiding (BGA).

Het doel van deze labels zijn de lokale productie ondersteunen, streekproducten beschermen tegen onrechtmatige toe-eigening van de naam of imitatie van de producten, consumenten informeren over de origine ervan en de kwaliteit promoten in Europa en de rest van de wereld.

Producten met een BOB en BGA zijn Europese landbouwproducten van topkwaliteit en het resultaat van een unieke combinatie van menselijke en geografische factoren die eigen zijn aan een specifiek gebied.

Het BOB-label (Beschermde Oorsprongsbenaming) is bestemd voor producten die afkomstig zijn van een bepaalde plaats, regio of land waarvan de kwaliteit en de eigenschappen hoofdzakelijk of uitsluitend gelinkt zijn aan dat specifiek geografisch gebied, met inbegrip van de natuurlijke (grondstoffen, omgevingskenmerken, ligging) en menselijke (traditionele en ambachtelijke productie) factoren. De volledige productie, verwerking en bereiding moeten plaatsvinden in dat geografisch afgebakend gebied, conform de strenge productieregels die vastliggen in het kwaliteitshandvest.

Het BGA-label (Beschermde Geografische Aanduiding) is eveneens bestemd voor producten die sterk verankerd zijn met hun omgeving, inclusief de uiterst strenge productieregels en controles, net zoals voor de producten met een BOB. Niettemin moet hier slechts één van de stappen van het productieproces, de verwerking of bereiding plaatsvinden in het geografisch gebied dat is vastgelegd in het kwaliteitshandvest.

Enkel producten die een sterke, traditionele en vastgelegde productie kunnen voorleggen, een onlosmakelijke link met de streek van origine kunnen aantonen, met respect voor de hoge kwaliteitsnormen die gecertificeerd worden door onafhankelijke controle-organismen van derde partijen, kunnen aanspraak maken op deze Europese erkenningen en ze nadien ook behouden.

Waarom kiezen voor producten met kwaliteitslabels?

Omdat consumenten de origine, kwaliteit en veiligheid van deze producten onmiddellijk kunnen onderscheiden.

Omdat het werk van traditionele producenten aanmoedigd wordt en ze tegelijk beschermd worden tegen oneerlijke praktijken, zoals misbruik van de benaming en namaak van de producten.

Omdat ze het onderhoud en verdere ontwikkeling van de streken bevorderen, de lokale economie aanzwengelen en de landbouw- en voedseldiversiteit vergroten.

Omdat consumenten kunnen vertrouwen op de uiterst strenge kwaliteitsnormen, transparantie en volledige traceerbaarheid van al deze producten.

De kwaliteit, traditie, authenticiteit en unieke kenmerken van de Pruneaux d’Agen, Prosciutto di Carpegna en een aantal Waalse producten werden inmiddels erkend en zijn voortaan in heel Europa beschermd dankzij hun BOB (Beschermde Oorsprongsbenaming) en BGA (Beschermde Geografische Aanduiding).